Gleden er å være til nytte!

Håp i horisonten

Det er ingen tvil om at det er utfordrende tider, men eiendomsutviklerne Hilde Nomell Kynningsrud og Per Andersson Moström mister ikke motet av den grunn.

– Det er høye renter og eiendomsverdier som har gått ned, men markedet vil jo snu.
Inflasjonspresset, som fortsatt er der, setter spørsmålstegn ved når vi kan forvente rentekutt. Byggekostnadene er økt betydelig de siste årene, noe som gjør det utfordrende å regne hjem prosjekter. I tillegg er den norske krona svak, og bankene setter naturligvis høyere krav ved behov for finansiering, sier Hilde.

– Vi tror 2024 kommer til å bli tøft, men om 2-2,5 år ser det nok og forhåpentligvis helt annerledes ut, sier Per.

Optimister

Mye har endret seg de to siste årene. Tidligere rådet optimismen og investeringsviljen, og man kunne sette i gang prosjekter, kjøpe tomter og utvikle i stor grad.

– Markedet ser veldig annerledes ut nå. Vi har ikke nøkkeltallene vi behøver for å sette i gang. Vi er presset, men vi ser jo positivt framover på de prosjektene vi har, forteller Per.
Hilde er enig, og hun er klar på at de utfordrende tidene ikke vil vare.
– Vi ser likevel muligheter til å styrke oss og vokse.

– Ja, og nøkkelen er å sitte på de beste eiendommene selv i tøffe tider, istemmer Per.

Mange muligheter

Når markedet snart snur, er de forberedt.

– I både Sverige og Norge er det en del muligheter som ligger og venter. Vi har tomter for utvikling, og det er bare tidspunktet for når det settes i gang som er usikker.

– Vi styrer jo dette helt og holdent selv, og det er positivt. Men akkurat nå er det vanskelig å sette i gang, sier Per.

Solide

Forskjellen på Norge og Sverige, er at det er mange leietakere i Norge, mens det i svensk virksomhet jobbes mest med å utvikle eiendommer i samarbeid med andre aktører eller direkte for en kunde. I Norge samarbeider vi og har eierskap i næringseiendom sammen med andre eiendomsutviklere.

Vi bruker tiden på å styrke oss

Hilde N. Kynningsrud og Per A. Moström

Vi er solide, og selv om nye, større eiendomsinvesteringer er nå på vent, har vi muligheter. Vi bruker tiden på å styrke oss. Vi fokuserer nå fullt på den eiendomsporteføljen vi har og de kundene som leier av oss. Vi har 80-90 unike leietakere. I Norge har vi ca. 75.000 kvadratmeter areal og ca. 3.000 av disse kvadratmeterne er ledige som får stor oppmerksomhet. Vi styrker organisasjonen vår gjennom nye samarbeid. Tidligere i år tok Lister forvaltning AS over ansvaret for den tekniske og økonomiske forvaltning av alle eiendommene vi eier 100 %. Samarbeidet har hatt en god start og de gjør en kjempegod jobb som vi håper også kundene våre allerede har fått oppleve.

– Vi er heldige i Norge fordi vi stort sett har leid ut alle lokalene våre. sier Hilde. Per supplerer.
– Det er viktig å ta godt vare på leietakerne. Det er vanskelig å finne nye nå. Det er få som er på leting etter nye lokaler. Det er en viss pause i markedet, sier han.

Gode kolleger

Hilde og Per virker enige og samkjørte. Det vitner om et samarbeid som fungerer bra på tvers av landegrensene. De har vært kolleger siden 2012,

– Ja, vi diskuterer visse saker og har styremøter sammen, men vi er jo i forskjellige markeder, sier de.
Det er på tide å ta bilder. Sola skinner og framtiden ser tross alt lys ut i horisonten. Det er håp. Nå skal de bare over kneika, og det skal de klare.