Gleden er å være til nytte!

Bygget ny butikk for Jysk i Uddevalla

Umiddelbart etter sommerferien i 2022 startet Kynningsrud Bygg opp arbeidet med å bygge lokaler for Jysk i Plantasjens eksisterende lokaler på handelsområdet Torp i Uddevalla.

Der fantes en ledig tomt tilgjengelig ved siden av Plantasjens virksomhet, som skulle utvikles av eiendomsselskapet NP3.

Plassoptimalisering var nødvendig på tomten. Da Plantasjen ønsket å redusere sine rikelig dimensjonerte flater, bidro Kynningsrud Bygg tidlig med ulike forslag og kalkyler for ulike løsningsforslag. Jysk og NP3 fant en løsning som var gjennomførbar både praktisk og økonomisk.

I praksis innebar det at omtrent en tredjedel av Plantasjens lokaler ble revet, og deres personalfasiliteter ble flyttet. Da dette var gjort startet arbeidet med å oppføre en ny bygning som utnyttet hele den ledige tomten og koblet seg på den eksisterende delen av Plantasjens lokaler .

I Plantasjens lokaler.

Vellykket samarbeid

En forutsetning var at Plantasjen kunne fortsette sin virksomhet selv under pågående riving, ombygging og nybygging. Gjennom et nært og svært vellykket samarbeid mellom Kynningsruds stedledelse og Plantasjens representanter, der alle arbeidet for prosjektets og virksomhetenes beste, kunne hele prosjektet gjennomføres uten større konsekvenser for Plantasjens virksomhet.

Plantasjen kunne ha åpent og jobbe som vanlig til tross for alle utfordringene som riving av vegger og tak, flytting av elektrisk sentral, tilkobling til fiber, varme og brannalarm fører med seg.

Trangt om plassen og utfordrende å komme til.

Butikkåpning i juni

Sluttbefaringen ble gjennomført i mai, i henhold til framdriftsplanen. Så snart dette var klart startet Jysk etableringen av butikken umiddelbart, og kunne åpne dørene til sin nye butikk i juni, som planlagt.

Tekst: Alexander Bryngelhed, prosjektsjef i Kynningsrud Bygg
Foto: Ann-Christin Folmer / Kynningsrud Bygg