Det grønne alternativet

Vi i Kynningsrud ønsker å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. En overgang fra fossil energi til fornybare energikilder må til. Vi har investert i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og gjennomfører tiltakene vi kan for å minske miljøavtrykket våre maskiner setter. Vi vet at gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer og interiør er viktig for å skåne miljøet ved rehabilitering av bygg, og vi vil være en pådriver for at nye bygg bygges så miljøvennlig som mulig.

Vi er det grønne alternativet.

Det grønne alternativet

Vi i Kynningsrud ønsker å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. En overgang fra fossil energi til fornybare energikilder må til. Vi har investert i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og gjennomfører tiltakene vi kan for å minske miljøavtrykket våre maskiner setter. Vi vet at gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer og interiør er viktig for å skåne miljøet ved rehabilitering av bygg, og vi vil være en pådriver for at nye bygg bygges så miljøvennlig som mulig.

Vi er det grønne alternativet.

Kynningsrud Nordic Crane

Kynningsrud Nordic Crane er ledende innenfor mobilkraner, lastebilkraner og transporttjenester. Vi opererer lokalt, nasjonalt og i hele Skandinavia.

Kynningsrud Eiendom

Vi er en løsningsorientert og serviceinnstilt utleieaktør og eiendomsutvikler med bred eiendomsfaglig kompetanse.

Kynningsrud Bygg

Kynningsrud Bygg utfører byggeprosjekter som totalentprenør.

Kynningsrud Bostäder bygger boliger  som frittstående entreprenør, og i samarbeid med andre aktører i markedet.

GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE

“Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.”

ÆRLIGHET

i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.

LOJALITET

til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og beslutninger.

ENTUSIASME

blant medarbeiderne skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking.

Nyheter fra Kynningsrudgruppen

Synlig og tydelig HMS-ledelse

For å styrke det daglige HMS-arbeidet i selskapet vil alle lederne i Kynningsrud Nordic Crane ...

Les mer

Bygger for Pelican Storage i Stockholm

Kynningsrud Bygg har fått i oppdrag å prosjektere og bygge Pelican Storage sitt nye lagerbygg i ...

Les mer

Løft for Nordic Paper i Bäckhammar

Nordic Paper har revisjonsstopp på fabrikkområdet i Bäckhammar i uke 37-39. Det utføres ...

Les mer

Sikkerheten FØRST

HMS er førsteprioritet i Kynningsrud. Uansett om du møter oss på en byggeplass eller på et kontor, jobber vi alltid etter prinsippet
“Sikkerheten først!”.

Vi skal være ledende i Helse-Miljø-Sikkerhet (HMS) innenfor våre virksomhetsområder, og gjennomføre ethvert oppdrag med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Målet er et skadefritt Kynningsrud med fornøyde kunder og ansatte.

Les mer om HMS og KS

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du alltid velkommen til å kontakte oss personlig.

Kontaktinformasjon

Comments are closed.