GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Krisehjelp i Fredrikstad

I dag flytter nesten 200 elever fra Frederik II videregående skole inn i Brage Fram-bygget vårt i Fredrikstad sentrum. På rekordtid har kontorlokaler blitt omgjort til klasserom for å redde en skole i nød.

Over en periode har skolen hatt utfordringer med undervisningslokalene, og 1200 elever har hatt en uforutsigbar hverdag. Det dreier seg om løse betongplater og mye asbest, noe som i aller høyeste grad er farlig og helseskadelig. Rektor Leif Østli kan fortelle om en utfordrende tid.

– På kort varsel fikk vi beskjed om å skaffe erstatningslokaler til undervisning. Etter hvert var det snakk om nesten 40 klasserom. Det er ikke lett å få til over natta. Vi fikk tips om disse lokalene. Det var vi glade for. Her får vi sju klasserom. Ellers er vi spredt rundt på blant annet stadion, Glommen Brygge og Onsøy rådhus. På hvert av disse stedene har vi tre klasserom. Vi prøver å samle trinnene mest mulig. Her i Brage Fram-gården kommer VG1 studiespesialisering til å være, sier han.

Skolepultene bæres inn av blide folk fra flyttebyrået. Alle er glade for å kunne hjelpe til.

Fra kontorlokaler til klasserom

I første omgang leier skolen lokalene fram til sommeren, men med mulig forlengelse.

– Behovet vil være der mye lenger enn fram til sommeren, så det blir en dialog mellom skole, administrasjon og politikere om veien videre. Vi er politisk styrt, sier Østli.

– Hvordan har samarbeidet med Kynningsrud Eiendom vært?

– Kynningsrud har vært proffe og lette å samarbeide med, skryter han.
Hilde Kynningsrud, daglig leder i Kynningsrud Eiendom, er enig i at samarbeidet har vært godt.

– Det er jo andre krav til undervisningslokaler enn kontorlokaler, så vi har samarbeidet med mange for å få dette til. Både prosjektleder, brannkonsulent, Fredrikstad Brannvesen, byggesakskonsulent i kommunen, fylket, skolen – og ikke minst dyktige håndverkere har snudd seg rundt i rekordfart for å få midlertidig godkjenning av lokalene som undervisningslokaler. Vi har blant annet revet vegger og satt opp nye veggerfor å tilpasse, men nå er vi klare til å ta imot våre nye leietakere. Det føles veldig bra å kunne bidra her, slik at ungdommene får et godt læringsmiljø, sier Hilde Kynningsrud entusiastisk.

Byggmester Bjørn Larsen Eftf. jobber intenst med tilpasningene av lokalene.

Fint å kunne hjelpe

Det er ingen enkel situasjon for elever å gå på en skole som mangler et samlende bygg, men rektor er stolt av elevene sine.

– De har taklet det forbausende bra, selv om noen er bekymret for eksamen. Det blir jo en del uro med farting mellom lokasjonene når elevene skal samles til undervisning. Det blir jo dessverre også litt mindre tid til det sosiale når ikke alle er på samme sted og også må bruke tid på å transportere seg istedenfor å ta en pust i bakken eller spise lunsj i ro og fred, sier han.

– Hvordan tror dere det blir å få så mange elever inn i bygget?

Hilde er ikke bekymret.
– Jeg tror det vil gå bra. Vi har hatt mange møter i forkant og vurdert grundig hva det vil si å ha 175 elever pluss ansatte inn her. Så har vi lagt en plan i forhold til det. De andre leietakerne i bygget er involvert i prosessen, og jeg opplever alle som positive og at også de synes det er fint at vi kan hjelpe en skole som er i nød, sier hun.

Østlandets beste elever

Heller ikke rektor Østli er bekymret

– Jeg tror det kommer til å gå bra. Vi har jo de beste elevene selvfølgelig, de mest veloppdratte elevene og de som er minst mobbete, skryter han.
Elevundersøkelsen for 2023, som ble offentliggjort i januar, viste at skolen hadde minst mobbing av alle skolene på hele Østlandet.

– Vi jobber systematisk og grundig med læringsmiljø. Elevene skal være trygge, og lagfølelsen er viktig. Hadde vi ikke hatt det grunnlaget kunne det blitt krise i situasjonen vi er i nå, sier han stolt.
Da er det bare å la skoleklokka ringe, finne plassene og ønske velkommen.

Gleden er å være til nytte.

Tekst: Eva Kynningsrud Dobbing
Foto: Eva Kynningsrud Dobbing/Ann-Christin Folmer