OM KYNNINGSRUD

Gleden er å være til nytte!

Kynningsrud har siden 1946 vært forbundet med entreprenørvirksomhet av høy kvalitet, og omfatter i dag virksomheter innenfor forretningsområdene Kran, Eiendom, Bygg og Bolig. Hver dag jobber vi med å løfte høyt, bygge solid og forvalte fornuftig over hele Norge og Sverige, hele tiden med visjonen «Gleden er å være til nytte» som viktigste drivkraft.

Tunge løft – der du trenger det

Krandivisjonen til Kynningsrud heter Kynningsrud Nordic Crane. Med rundt 300 medarbeidere og 300 moderne mobilkraner og lastebilkraner er Kynningsrud Nordic Crane den ledende mobilkranoperatøren i Skandinavia. Høy kompetanse og gode ressurser setter oss i stand til å gjennomføre alle typer løfteoppgaver og prosjekter.

Eiendom på næringslivets premisser

Kynningsrud Eiendom tilrettelegger og utvikler eiendomsprosjekter for næringslivet gjennom egne og samarbeidende selskaper i Norge og Sverige. Enten behovet er kontorlokaler, verkstedlokaler eller lagerlokaler arbeider vi for hele tiden å kunne tilby attraktive prospekter tilpasset kundenes behov. Vi fokuserer på langsiktig verdiskapning.

Byggeprosjekter fra a til å

I samarbeid med våre partnere utvikler vi tomteområder som byggentreprenør og eiendomsaktør og er med gjennom hele prosessen fram til ferdig bygg. Vi bygger næringsbygg og boligkomplekser, vi bygger for ekspansive bedrifter som vil ha en helhetsløsning for alt fra kjøp av tomtaeraler til ferdig bygg, både for privat og offentlig sektor.

Skaper nye hjem og boliger

Kynningsrud Boliger skaper nye hjem og boligområder i Vest-Sverige. Målet vårt som boligutvikler er å utvikle samfunnet og bidra til at flere kan få et nytt hjem – alltid med kundens behov i fokus. I samarbeid med andre skaper vi verdi ved å anskaffe og utvikle eiendommer, selge boliger og gjennomføre prosjekter.

Grønn profil

Profilen vår er signalgrønn. Fargen ble utviklet av Kynningsrud og presentert i 1998. Den signalgrønne fargen er Kynningsruds fremste varemerke.

Vi ønsker å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. En overgang fra fossil energi til fornybare energikilder må til. Vi har investert i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og gjennomfører tiltakene vi kan for å minske miljøavtrykket våre maskiner setter. Vi vet at gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer og interiør er viktig for å skåne miljøet ved rehabilitering av bygg, og vi vil være en pådriver for at nye bygg bygges så miljøvennlig som mulig. Vi digitaliserer prosesser, og minsker også på denne måten avtrykket vi setter.

Vi er det grønne alternativet.

Kynningsrud har i dag rundt 400 medarbeidere og omsetter ca. 1,2 milliarder kroner årlig (2020).

Siste nytt

Leave A Comment