Gleden er å være til nytte!

Visjon og verdier

vår visjon og våre verdier ligger til grunn for alt vi gjør

Kynningsrud er en samarbeidspartner du kan stole på. Det er viktig for oss å opptre som en trygg og ærlig partner, både overfor våre kunder, leverandører og medarbeidere. Visjonen vår er «Gleden er å være til nytte». Den som får være med på å utvikle og modernisere samfunnet opplever jobben sin som meningsfylt og seg selv som privilegert.

Gleden er å være til nytte – for samfunnet, for miljøet, for kundene våre og for hverandre.

Verdigrunnlag

I Kynningsrudgruppen skal våre medarbeidere kjennetegnes ved ærlighet, lojalitet og entusiasme.

Ærlighet i organisasjonen skaper trygghet, åpenhet og tillit.

Lojalitet til bedriften skaper forpliktelser og tilhørighet, og danner grunnlag for samarbeid og beslutninger.

Entusiasme blant medarbeidere skaper kreativitet og utvikling, motivasjon og nytenking. 

Kjerneverdier

Overfor kunder og leverandører skal vi kjennetegnes ved styrke, trygghet og presisjon.

Vi har store ressurser til rådighet og har dyktige og motiverte medarbeidere som arbeider med høyeste grad av sikkerhet.

Vi har over 70 års erfaring med på bygge virksomheter, har høy gjennomføringsevne og solid økonomi.

Vi holder avtaler, har høy kompetanse og fokuserer på kvalitet.

Abonner på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter rett i innboksen.