Gleden er å være til nytte!

Inkludering og mangfold

Likeverd, mangfold og respekt

Kynningsrud arbeider for et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial. 

Hos Kynningsrud er du like verdifull uavhengig av for eksempel hudfarge, legning, tro, kjønn og funksjonsnivå. 

Vi ønsker et mangfold der alle er inkludert og likeverdige – både på jobb og samfunnet generelt.

Medarbeiderne og andre som er involvert i Kynningsruds virksomhet vil bli behandlet på en måte som ikke diskriminerer i forhold til kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold. Kynningsrud tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på noen av våre arbeidsplasser. Vi skal møte de som blir berørt av vår virksomhet med respekt, dialog og medvirkning.

Kynningsrud har en grunnleggende respekt for internasjonale menneskerettigheter. Kynningsrud vil ikke kjøpe produkter eller tjenester som er basert på tvunget arbeid, slavearbeid, barnearbeid, sosial dumping eller som er produsert i motstand mot retten til et organisert arbeidsliv.

Kynningsrud Bærekraft

Abonner på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter rett i innboksen.