Kynnngsrud-Om-oss-Historien-Bjarne-Harald-Pål
Tre generasjoner Kynningsrud - Bjarne, Harald og Pål

Kynningsruds historie

Tre generasjoner Kynningsrud - Bjarne, Harald og Pål

Kynningsruds historie startet i etterkrigsåret 1946. Byggmester Bjarne Kynningsrud grunnla virksomheten som gjennom årene skulle utvikle seg til dagens Kynningsrud med forretningsområdene Kran, Eiendom, Bygg, Boliger og Finans.

Vår historie

Etter krigen skulle landet bygges og i tillegg til byggevirksomheten etablerte Bjarne også maskinentreprenørvirksomhet. Hans kone Solveig var en god støttespiller i 50- og 60-årene. I 1967 ble den første kranen kjøpt inn. Bjarne falt bort i 1970 og eldstesønnen Harald tok over den lokale bedriften i Halden. Han har stått i spissen for utviklingen siden og valgte å satse på mobilkraner, montasje av betongelementer og peling/spunting. Dette innebar satsing i et større geografisk område på Østlandet i Norge. I 1977 etablerte Harald Bj. Kynningsrud AS, som i dag er Kynningsrud AS.

Starter fabrikk i Sverige

Bj. Kynningsrud AS vokste fort gjennom oppkjøp og organisk vekst fra 70-tallet, og markedsområdet ble utvidet til å dekke Norge og Sverige. I 1997 etablerte Kynningsrud egen fabrikk for produksjon av betongelementer i Uddevalla i Sverige. Med Fredrikstad og Uddevalla som utgangspunkt åpnet det seg store muligheter i et stort marked. Dette var starten på Kynningsrud Prefab, som i dag er komplett prefableverandør i det norsk/svenske markedet. Kynningsrud Prefab har gjennom flere år vært inne i en sterk investeringsfase hvor produksjonskapasiteten økes år for år. Fra 1. april 2020 eies Kynningsrud Prefab av Nordic Precast Group/HeidelbergCement.

Fundamentering vokser

I 1994 kjøpte Kynningsrud Norfund i Trondheim. Dette var en viktig strategisk investering og markedsandelen økte til ca. 35 %. Med base i Fredrikstad og Trondheim åpnet hele Norge seg som marked for Fundamentering. I 2000 ble Veidekke hovedaksjonær i fundamenteringsvirksomheten, og i dag eies Kynningsrud Fundamentering av Veidekke.

Eiendom blir fokusområde

Kynningsrud har drevet med eiendom siden 1980, og siden 2001 har Eiendom vært satsningsområde i Kynningsrud-konsernet. Kynningsrud Eiendom investerer i og utvikler eiendomsprosjekter for næringslivet gjennom egne og samarbeidende selskaper i Norge og Sverige.

Byggentreprenør

Ballen ruller videre, og Kynningsrud utvikles stadig. I 2018 startet konsernet opp sin byggentreprenørvirksomhet “Kynningsrud Bygg” i Sverige. Siden oppstarten har selskapet raskt utviklet seg til en betydelig aktør i markedet, med avdelinger i Ljungskile, Göteborg, Boräs og Stockholm innen fire år etter oppstarten. Som totalentreprenør bygger vi både for ekspansive eksterne bedrifter, og dekker også egne behov i konsernet.

Boligutbygger

Målet vårt som boligutvikler er å utvikle samfunnet og bidra til at flere kan få et nytt hjem – alltid med kundens behov i fokus. I samarbeid med andre skaper vi verdi ved å anskaffe og utvikle eiendommer, selge boliger og gjennomføre prosjekter.

Kranene blir “Kynningsrud-grønne”

Kranavdelingen har vært i stadig vekst siden 70-tallet og fokuset har hovedsakelig vært rettet mot Østlandsområdet i Norge i tillegg til Sverige. I 1998 kom den karakteristiske grønnfargen som skulle vise seg å bli en stor suksess i markedet. I dag er Nordic Crane en av Skandianavias ledende totalleverandører av alle typer løft og transport av tungekonstruksjoner, og tilbyr prosjektløsninger fra a til å.

Det grønne alternativet

Vi i Kynningsrud ønsker å gå foran når det gjelder miljø og bærekraft i bygg- og anleggsbransjen. En overgang fra fossil energi til fornybare energikilder må til. Vi har investert i verdens første helelektriske mobilkran, vi har strømgående mobile tårnkraner og gjennomfører tiltakene vi kan for å minske miljøavtrykket våre maskiner setter. Vi vet at gjenbruk og gjenvinning av byggematerialer og interiør er viktig for å skåne miljøet ved rehabilitering av bygg, og vi vil være en pådriver for at nye bygg bygges så miljøvennlig som mulig.

 

filmsymbol

Se Kynningsruds historie på film!

Siste nytt

Comments are closed.