Gleden er å være til nytte!

Åpenhetsloven

Lovens formål

Vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører skal fremme åpenhetslovens formål. Det innebærer respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med levering av våre tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ansvar

Daglig leder og styret er overordnet ansvarlig for rutinen, og skal i samråd med fagansvarlige sikre at det blir gjennomført aktsomhetsvurderinger i de ulike deler av vår virksomhets forretningsområder.

Beskrivelse

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger skal baseres på OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

Aktsomhetsvurderinger skal gjennomføres etter følgende arbeidsmetodikk:

+ Det skal avholdes årlige arbeidsmøter for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger.
+ Det skal foretas risikokartlegging knyttet til våre innkjøp av varer og tjenester.
+ Vi skal søke tilgjengelig informasjon om våre leverandørkjeder og kartlegging av risiko fra bransjeforeninger som vi er tilknyttet. Tiltak kan gjennomføres direkte ovenfor leverandører fra vår virksomhet eller ved en felleshenvendelse fra bransjen gjennom bransjeforening eller andre samarbeidspartnere.
+ Basert på risikokartlegging og prioritering/vesentlighetsvurdering skal områder for forbedring og tiltak prioriteres.
+ Resultatet av risikokartlegging dokumenteres i en skriftlig redegjørelse. Den skriftlige redegjørelsen fra våre aktsomhetsvurderinger skal være lett tilgjengelig ved å kontakte apenhet@kynningsrud.no.
+ Vi opplyser i tråd med åpenhetsloven i årsberetningen om hvor redegjørelsen er tilgjengelig og oppdaterer redegjørelsen innen 30. juni hvert år

Behandling av informasjonskrav

Enhver har iht. åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder.

Varsling av kritikkverdige forhold

Se vår policy og rapportsystem for varsling av kritikkverdige forhold.

Etiske retningslinjer og bærekraft

Se vår policy for Etiske retningslinjer og bærekraft.

Kynningsrud Bærekraft

Abonner på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer og nyheter rett i innboksen.