GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefab debatterar infrastruktur med minister

Debattpanelen som diskuterade bestod av infrastrukturminister Anna Johansson, Joachim Lindroth (VD Kynningsrud Prefab AB), Patrik Karlsson  (Regionutvecklingsnämnden) och Johan Trouvé som är VD på Västsvenska Handelskammaren diskuterade kommunikation, infrastruktur och framtidsvisioner för främst Bohusbanan under debatten.

Debatten om infrastruktur och kommunikation

Panelen försökte reda ut begrepp kring behov, möjligheter och framtid för en bättre tågkommunikation till och från Göteborg.

– Avstånd är inte intressant att diskutera, inledde Anna Johansson sitt anförande med.
– Det som är av betydelse är tid. Besparing av tid för resande är det som möjliggör tillväxt och utbyte av näring i regionen, informerade infrastrukturministern.

Kynningsrud deltog i egenskap av en av dom största privata företagen i Uddevalla, och VD Joachim Lindroth framhävde antalet tunga transporter i regionen som ett stort förbättringsområde för miljön.

Även snabbare och effektivare persontransporter är viktigt för att kunna attrahera storstadskompetens till småkommuner i regionen, var slutsatsen.

Läs mer om debatten om infrastrukturen i här.