GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Vi gjør litt mer – for sikkerheten

Deltakerne på årets HMS-seminar

Årets HMS-seminar i for Kynningsrud-konsernets selskaper ble arrangert fredag 13. januar med rundt 80 deltakere fra avdelingene rundt omkring i Norge, Sverige og Danmark. Vi gjør litt mer for sikkerheten – slik at alle våre verdifulle medarbeidere skal komme hele hjem fra jobben, hver eneste dag.

God stemning sosialt skapte en god ramme rundt arrangementet da ambassadørene for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen – verneombud og ledere – møttes til HMS-seminar.

Seminardeltakere
Seminardeltakere

Dyktige foredragsholdere fylte dagen med interessant og godt innhold.

– Jeg kan melde om en positiv trend de siste årene innenfor rapportering av uønskede hendelser. Det har vært jevn økning i antallet rapporterte tilfeller, og også jevn økning i antall meldere av saker, noe som betyr at flere bidrar til tryggere arbeidsplasser, fortalte sikkerhetssjefen i Kynningsrud-konsernet, Jan Vegard Heierdal.

– Vi effektiviserer digitaliseringen både av rapportering av uønskede hendelser, men lager også ny digital sikkerhetshåndbok som skal gi nødvendig veiledning for å jobbe sikkert, sa han.
Den digitale sikkerhetshåndboken heter Safety, og en prototype var klar for visning.

F.v. Erik Everbrink (Nordic Crane S), Jan Vegard Heierdal (konsern) og Heine Lien (Nordic Crane N).

Det viktige samarbeidet

Sikkerhetssjefene i Nordic Crane henholdsvis norsk og svensk virksomhet, Heine Lien og Erik Everbrink, satte fokus på det viktige samarbeidet mellom involverte på byggeplasser som hovedtema. Godt samarbeid gjennom god kommunikasjon mellom involverte parter på trange og hektiske byggeplasser er avgjørende for at ulykker ikke skal oppstå. Det gjelder både på bakken ved anhuking og riktig signalgivning og i luftrommet der både mobilkraner og tårnkraner er i aktivitet samtidig.

God psykologisk trygghet

Ole Andre Bråthen
Ole Andre Bråthen

Viktige innspill til økt sikkerhet ga også ekstern foredragsholder Ole André Bråthen. Han la vekt på verdien av god opplæring og trening som en forutsetning for å jobbe sikkert, men ikke minst poengterte han viktigheten av å ha god psykologisk trygghet. God psykologisk trygghet har man når man – til tross for at man selv og kanskje andre også tenker at dette burde man kunne eller vite – våger å stille spørsmålene man har når man ikke helt husker hvordan eller hvorfor man utfører en spesiell jobb eller et løft, i vårt tilfelle. Selv om man tenker at «dette burde jeg egentlig vite, dette er flaut å spørre om». Hvis man våger å blottlegge seg på denne måten, er det en seier for sikkerheten.

Forbedring og læring

HMS-seminaret løser ikke utfordringene vi har, men det øker bevisstheten rundt dem. Ett av hovedmålene med HMS-seminaret er å få nye innspill og økt bevissthet rundt hvordan vi hele tiden kan forsterke vårt HMS-arbeid. Også denne gangen kunne vi gå ut av seminaret med økt kunnskap og ny inspirasjon. Ved å løfte blikket, ta pause fra en hektisk jobbhverdag og få enkle verktøy som kan hjelpe oss til en sikrere hverdag kan neste alvorlige ulykke unngås.

Vi skal alle gjøre litt mer – for felles sikkerhet.