GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Förvärvar byggrätt för 85 bostäder i Partille

Kynningsrud Bostäder och AF Gruppen förvärvade nyligen en byggrätt i simhallskvarteret i centrala Partille från kommunägda fastighetsbolaget Partillebo. Byggrätten omfattar ca 85 bostäder som kommer säljas som bostadsrätter. Totalt innehåller kvarteret 165 bostäder och övriga bostäder blir hyresrätter.

Förvärvet är ett viktigt steg i förverkligandet av simhallskvarteret, granne till Partille Arena. Här byggs en unik kombination av simhall, verksamhetslokaler och bostäder.

Kvarteret är det femte nya kvarteret i Partille Port, en central del av Partille som är i full färd att omvandlas till en levande och inbjudande stadsdel.

Komplext samarbetsprojekt

Kvarterets kombination av simhall, lokaler och bostäder gör projektet extra komplext, både byggtekniskt och planeringsmässigt. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan projektutvecklare, byggentreprenörer och beställare.

− AF och Kynningsrud är två stabila företag med stor erfarenhet av projektutveckling i samverkan. Vi har en gemensam vilja att göra något väldigt bra för området, säger Åsa Friis, projektchef för Partillebo.

Partillebo kommer under våren att gå ut med en anbudsförfrågan på den del av fastigheten som innehåller simhall, hyresrätter och verksamhetslokaler. Byggstarten av dessa delar beräknas ske våren 2024.

Kompletterar Partilles bostadsutbud

De 85 bostadsrätterna har planerad säljstart 2024/2025. Lägenheterna varierar i storlek från ett till fem rum. Två byggnadskroppar får fem våningsplan och en får nio våningar samt vind.

– Partille är en expansiv kommun och den utveckling som nu sker i Partille centrum är väldigt intressant. Här har vi möjlighet att skapa nya bekväma bostäder i en stimulerande miljö med både kultur, sport och naturupplevelser. Och dessutom är det nära till service och handel, säger Olof Olausson, vd Kynningsrud Bostäder.

– Vi utvecklar alla våra bostäder i samverkan med partners, som kan tillföra projekten nya idéer och ny kompetens, säger Hans Östling, vd för AF Projektutveckling. För närvarande samarbetar vi med Kynningsrud i ett bostadsprojekt i en annan av Göteborgs kranskommuner, och vi ser nu fram emot vårt första gemensamma projekt i Partille.

Byggstarten av bostadsrätterna beräknas ske under 2026 och under 2028 väntas hela kvarteret stå klart.

Fakta simhallskvarteret

• Simhall, verksamhetslokaler och 200 bostäder
• Planerad byggstart 2024
• Säljstart bostadsrätter 2025
• Färdigställt 2028

Illustration: Norconsult


Förvärvet är ett viktigt steg i förverkligandet av simhallskvarteret, granne till Partille Arena.