GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Flyttet eiketre på 100 tonn

to grønne kraner løfter et stort eiketre i høstfarger på 100 tonn i samløft

Et 80 år gammel eiketre stod der det skulle bygges en ny vei. Da bestemte Ängelholms Kommune seg for å flytte det verdifulle treet, i stedet for å hugge det ned. Nordic Crane har utført tilsvarende jobber før og var derfor en naturlig samarbeidspartner for kommunen.

Det ble besluttet at den store eika skulle flyttes til et nytt parkområde, Sockerbruksparken, der den skal gi liv og skygge på et område som til nå ikke har vært spesielt fruktbart. Et tre på denne størrelsen bruker generasjoner på å vokse seg stort, og med tanke på hvor viktig eika er som økosystem samt nytteverdien det har for miljøet, var det bred enighet om at flytting var det eneste riktige.

92 cm i diameter og 100 tonn

Utfordringene forbundet med denne typen jobber er flere. Det er en levende organisme som skal løftes, kolliet kan være ustabilt og vekt er vanskelig å fastslå på forhånd.

Flyttingen, inkludert rotbeskjæringen, er også en stor påkjenning for treet. For å gjøre minst mulig skade, er det viktig å benytte seg av perioden når løvet er i ferd med å falle av. Høsten 2023 var tiden inne.

– For å få til et så skånsomt løft som mulig, ble det benyttet to mobilkraner samt en SPMT (fjernstyrt hengerløsning). Treet skulle fraktes på hengeren til sin nye lokasjon, forklarer Simon Aurdal i Nordic Crane Heavy Lift.

Eiketre på 100 tonn flyttes fra A til B på en fjernstyrt plattformløsning på hjul

– Etter en del forberedelser, som for eksempel rotbeskjæringen, monterte vi en «kasse» rundt roten og festet bjelker under denne igjen. På den måten skulle treet løftes på en sikker måte over på SPMT-en.

Samløftet med mobilkranene og turen med SPMT gikk helt etter planen.

– Treet skulle flyttes ca. 300 meter, og til tross for den tunge vekten på rundt 100 tonn, så viste det seg å bli en stabil transport, forteller han.

Treet har det bra

Våren 2024, over et halvt år senere, står eika på sin nye plass og viser tegn til å trives godt i sitt nye miljø.

FAKTA:
Sted: Ängelholm
Prosjekt: Flytte 100 tonn eiketre
Utstyr: Mobilkraner og SPMT
Prosjektleder: Clas Ericsson 


Film fra treflyttingen kan du se her:

Av Cato Brekke Andersen

Kontaktperson for prosjektet

Clas Ericsson
KAM Nordic Crane Heavy Lift

+46 706 33 01 60
clas.ericsson@nordiccrane.com