GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Verneombudsamling styrker HMS-arbeidet

Fredag 20. mai samlet Nordic Crane AS sine verneombud, hvor erfaringsutveksling og det å bli kjent med hverandre var hovedformålet. Vi er overbevist om at styrket samhold mellom verneombudene og avdelingene løfter HMS-arbeidet.

Samlingen ble tilrettelagt av sikkerhetssjef Heine Lien, i samarbeid med avtroppende hovedverneombud (HVO) Hans Roger Brynildsen. Bedriftshelsetjenesten bidro med faglig innhold om hva det innebærer å inneha rollen som verneombud (VO). Det ble i tillegg gjennomført valg av medlemmer til arbeidsmiljøutvalget, og Gunnar Sørum ble valgt til nytt HVO i Nordic Crane.

Sikkerhetssjef i Nordic Crane Norge, Heine Lien, er fornøyd med å samle alle verneombudene i selskapet.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått på plass verneombud ved alle avdelinger, og at vi kunne samles. Verneombudene har en viktig rolle i HMS-arbeidet, og jeg er sikker på å møtes slik som dette er med på å styrke samholdet og løfte HMS-arbeidet ytterligere, sier Heine Lien.

Gode verneombud er en styrke

– Noen har lang fartstid, mens andre er helt nye i rollen. Når vi blir bedre kjent, så er det lettere å søke råd fra hverandre i vernesaker som vil komme opp. Det er en styrke for en bedrift å ha gode og engasjerte verneombud. Det er dessverre ikke alle bedrifter som får dette til, sier han.

– Vi takker Hans Roger for god innsats som HVO gjennom flere år, og ønsker Gunnar lykke til i rollen som hovedverneombud. Gunnar er tomteansvarlig på Berger, med lang fartstid som verneombud og medlem i AMU. Han vil være et naturlig bindeledd mellom verneombudene, i tillegg til å representere de ansatte i i møter med ledelsen, avslutter Heine Lien.

Gunnar Sørum (t.v.) ble valgt til nytt HVO. Her i samtale med Sindre Eines, verneombud Vestfold/Telemark.

Jan Vegard Heierdal (sikkerhetssjef i Kynningsrud-konsernet) deltok på deler av samlingen. Han har en viktig oppgave med å få til erfaringsoverføring i Kynningsrud-konsernet i Norge og Sverige. Det bør være et mål å få et tilsvarende opplegg rundt verneombudene også i de svenske Kynningsrud-selskapene.

Jan Vegard Heierdal (Sikkerhetssjef Konsern) holdt et innlegg om viktigheten av å rapportere uønskede hendelser og farlige forhold.

Våre verneombud:
Gunnar Sørum (Berger, og nyvalgt HVO), Per Helge Syrevik (Haugesund), Tor Ove Norset (Trondheim), Kittil Gautefall (Drammen), Halvor Kværn (Hønefoss), Marius Halvorsen (Spesialtransport og Tunghåndtering), Tage Bjerkestuen (Innlandet), Sindre Eines (Vestfold/Telemark). Arild Bråthen (Fredrikstad) var forhindret fra å delta.