GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nok en vellykket HMS-uke

I tillegg til at tema for morgenmøtene i HMS-uka ble sendt ut på SMS hver dag fra mandag til fredag var alle ansatte på Kvartalsmøter hhv. på Valle, i Trondheim og i Larvik tirsdag. Der var hovedfokus «varme arbeider».

Til sammen ble det gjennomført 11 vernerunder og 11 HMS-kvarter, som resulterte i 32 grønnlapper (RUH).

Nytt i år var at det i etterkant ble sendt ut en Questback-undersøkelse til deltakerne for å få inntrykk av hva hver enkelt medarbeider mente om gjennomføringen av HMS-uken. Tilbakemeldingene sier at HMS-uka 2014 var til nytte for HMS-arbeidet i organisasjonen.