GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane: Stor aktivitet på Vestfoldbanen

I 2025 skal det nye dobbeltsporet på nesten 14 km fra Nykirke til Barkåker på Vestfoldbanen stå klart. Her klargjøres det for hastigheter på opptil 250 km/t og strekningen får to bruer, tre nye tunneler og ny stasjon ved Horten. Nordic Crane er sterkt delaktige i prosjektet, og er i skrivende stund på plass med seks grønne kraner.

– Dette er et megaprosjekt i norsk målestokk og vi kjenner virkelig på den positive effekten av å være en del av en stor organisasjon hvor vi kan spille hverandre gode, forteller prosjektansvarlig Jesper Olsen.

Samarbeid mellom avdelingene er nøkkelen
Det prestisjetunge prosjektet har totalt sett en kostnadsramme på nesten 7 milliarder kroner. Med mange kraner, mye mannskap og stramme tidsskjemaer er effektivitet og god prosjektstyring viktig for oss. Vestfoldbanen skal få sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Målet er å få reisetiden mellom Tønsberg og Oslo ned til en time.

I tillegg til selve dobbeltsporet og ny stasjon på Horten, bygges det gang- og sykkelveier, sykkelparkering og det legges til rette for pendlerne med kollektivløsninger og parkeringsplasser.

– I et prosjekt som dette vil det alltid oppstå utfordringer. Det kan være sykdom eller hastejobber der vi må kjapt inn med flere maskiner. Heldigvis jobber vi godt sammen med de andre avdelingene, og sammen har vi til nå klart å håndtere «problemene» på en super måte, sier han videre.

-Særlig Ole Robin Gundrosen og avdelingen i Fredrikstad har vært til stor hjelp i dette prosjektet, skryter han.

HMS i fokus
Byggeplassen er nesten 14 km lang, og vi har maskiner og mannskap utplassert på flere steder. Det kan også skape et litt uoversiktlig bilde, men heldigvis er både vi i Nordic Crane og Bane NOR opptatt av godt HMS-arbeid.

-Sikkerheten kommer først, det er det ingen tvil om. Men også her gjøres det en solid jobb. Både fra mannskapet på plass og av oss som syr det hele sammen, avslutter Jesper.

Prosjektet forventet å være ferdig i 2025, og Nordic Crane kommer til å være med hele veien inn.