GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

ISO-sertifisering i Kynningsrud

ISO-sertifisering 14001 – verdenskjent standard for miljøstyring

ISO-14001 er verdens mest anerkjente standard for miljøstyring, og setter høye krav til dokumentasjon av bedriftenes systematiske arbeid for å redusere uheldig miljøpåvirkning. Forventningene ved en ISO-sertifisering er at arbeidet både skal gi miljøgevinster og reduserte kostnader, samtidig som et godt dokumentert miljøarbeid skaper varige konkurransefortrinn og et godt omdømme.

Standarden setter krav ikke bare til egen virksomhet, men også til våre underleverandører. Kynningsrud ønsker å vise stort samfunnsansvar i sitt miljøarbeid.

Studentgruppen fra Høgskolen i Østfold består av Ole Kristian Danielsen, Niclas Arnesen, Lars Ole Christensen, Eirik Jordhøy og Bernt Sondre Sørlie. De skal bistå i arbeidet mot sertifisering som en del av sin Bacheloroppgave i studiet Prosjektledelse og bedriftsrådgivning.