GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Satser 500 millioner kroner i nye mobilkraner

Investering - 500 millioner i nye kraner

Virksomheten er etablert på Østlandet i Norge og store deler av Sverige. Vår strategi er å vokse ytterligere i det skandinaviske markedet.

Kynningsrud Nordic Crane setter helse, miljø og sikkerhet først. Nye maskiner tilfredsstiller de høyeste miljøkravene i markedet, og støtter således opp om vår HMS-strategi. Kynningsrud Nordic Crane har dessuten investert i selvreisende mobile tårnkraner, som går på strøm der det er mulig.

– Fokus på en miljøvennlig maskinpark, og god ressursutnyttelse av kraner og biler, er avgjørende for ytterligere vekst. Vi ser positivt på utviklingen i det skandinaviske markedet de nærmeste årene, sier konsernsjef Pål Kynningsrud.

For ytterligere opplysninger, kontakt konsernsjef Pål Kynningsrud +47 908 71 965, daglig leder Norge, Eirik Kynningsrud +47 909 82 561 eller VD Sverige, Morten Heli-Hansen +46 736 44 04 40.