GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Samarbetar med # USS

– Det är givetvis oerhört roligt att få vara en lite del av ett sådant stort och glatt arrangemang som # USS.  Det är många på fabriken som har varit inblandade i detta projektet, och det är ju tack vara deras engagemang som vi lyckats tillverka skylten i en redan hårt pressad produktion, säger marknadschef Lars Andersson.

Det har förts en tät dialog med arrangören redan från första idén till den färdiga skylten, och vi lyckades leverera en produkt som alla blev jättenöjda med.

Skylten kommer med största sannolikhet att bli flitigt fotograferad av besökarna. På så vis sprider vi ju både vårt varumärke och även festivalens genom en fin produkt och ett trevligt arrangemang.

– Nu hoppas vi bara på riktigt gott väder och många besökare till festivalen! avslutar Andersson.