GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nybyggnad för Jumpyard i Kungsbacka

Under sommaren har vi i Kynningsrud Bygg signerat ett kontrakt som innefattar att uppföra JUMPYARDs nya anläggning i Kungsbacka, ca 3 mil söder om Göteborg.

Uppdraget innefattar att bygga ut befintlig fastighet som idag inrymmer padelbanor, kontor, butik samt gym.

– Vår första park i Sverige, JumpYard Barkarby, invigdes 2017 och redan från start kunde vi erbjuda fler aktiviteter än bara trampoliner. Med gym, minigolf och golfsimulatorer blev det en given succé, skriver Jumpyard på sin hemsida.

Vi bygger i totalentprenad

Byggnaden kommer att uppföras med en pålad platta på mark, stålstomme med sandwichväggar som fasad i två våningar och med en totalhöjd på 20 meter.
Beställare och kund är fastighetsbolaget West Estate AB. Upphandlingen har skett i nära samarbete och är en totalentreprenad i samverkan.
Entreprenadformen är totalentreprenad i samverkan.

Utförandetid: September 2022 – September 2023

Läs mer om Jumpyard här