GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Brady er ny leietaker på Halden Brygge

Brady er ny leietaker hos Kynningsrud Eiendom på Halden Brygge.

Brady Energy Norway AS blir ny leietaker hos Kynningsrud Eiendom og flytter inn i 7. plan på Kynningsrud-bygget Halden Brygge, som i dag er innredet som konferanselokaler. Lokalene skal tilpasses og gjøres om til åpent kontorlandskap kombinert med kontorceller. Konferansesalene har vært godt egnet til ulike arrangementer både i Kynningsruds regi, til møtevirksomhet og festligheter.

Om vår nye leietaker

Brady Energy Norway AS er norsk datterselskap av britiske Brady plc, som er den største europeiske leverandøren av handels- og risikostyringsprogramvare til globale råvare-, resirkulerings- og energimarkeder. Selskapet har 30 års erfaring i bransjen, og har samlet mer enn 13 000 brukere og 400 selskaper over hele verden knyttet til seg.

Flytter tilbake til Halden sentrum

Det at Brady Energy Norway AS ønsker å etablere og utvikle seg videre her i sentrum vil gi både Halden Brygge og sentrum for øvrig et positivt løft. Vi er glade for å få Brady Energy Norway AS som leietaker.

Les mer om vår nye leietaker her