GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Nordic Crane server Yara i ny miljøsatsing

Yara hydrogentank løftes inn Det er trangt om plassen

Yara Porsgrunn ligger på Norges største industriområde på Herøya ved Porsgrunn. For noen dager siden var vi i Nordic Crane inne på området for å utføre et ganske komplisert løfteoppdrag. Gjødselprodusenten satser på miljøforbedrende tiltak i sin produksjon, og bygget ny fabrikk.

– Vi løftet inn en ny tank for den nye hydrogenfabrikken som bygges på anlegget til Yara i Porsgrunn. Det var et relativt komplisert løft som ga oss en spennende utfordring. Tankens vekt i seg selv var ikke det som gjorde jobben komplisert, men lav takhøyde, begrenset med løftehøyde og trang plass gjorde dette til en artig utfordring, forklarer avdelingsleder Gøran Kittilsen fra kontoret i Skien. Oppdraget ble utført med glans.

– Det var flott innsats av våre medarbeidere Asle-Magnus Tveten, Thomas Buer, Bjørn Ekeren Tuva og Morten Kolbu, som utførte løfteoppdraget med høy presisjon og nøyaktighet, skryter Gøran av folka sine etter fullført oppdrag.

Gøran KittilsenI januar inngikk Yara samarbeid med Linde Engineering om oppføring av en helt ny og «grønn» demo-fabrikk, slik at fabrikken kan redusere utslipp av CO2 i forbindelse med produksjon av gjødsel – på sikt på verdensbasis. Nordic Crane, det grønne alternativet, takker kunden for oppdraget og håper på videre samarbeid gjennom byggeprosessen.

Les mer om Yara Porsgrunn her