GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Mobil kontorcontainer effektiviserer byggeplassene

Utviklingen til at en montasjelederes arbeidshverdag fylles med stadig mer kontorarbeid i form av rapportering og dokumentasjon har resultert i at Prefab nå har investert i separate og mobile kontorcontainere.

Mobil kontorcontainer

Det 10 fots store kontoret løftes med oppover i bygget, og er dermed tilgjengelig helt i montasjefront. Dette er et supplement til kontorplassen i brakkeriggen, som ofte kan ligge flere minutters gangtid unna der prefabmontasjen pågår.

– Dette er en flott løsning for oss på byggeplassen. Kontoret gjør oss istand til å gjennomføre lederjobben mer strukturert og effektivt, sier Kynningsrud Prefabs montasjeleder Daniel Frankling på prosjekt Thurmannskogen på Lørenskog.

– Spesielt på store prosjekter, og i bygg med mange etasjer, så er dette et flott HMS-tiltak, sier han.

Prefab har pr. i dag investert i fire kontorcontainere. Flere anskaffes dersom behovet melder seg. Investeringen er med på å bedre arbeidsmiljøet, effektiviteten, kvaliteten og sikkerheten på byggeplassene.