GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Midlertidig gangbru over Drammenselva

Det er stor byggeaktivitet på Vestfoldbanen om dagen, og Nordic Crane er for eksempel til stede med flere kraner på Skoppum,  men også i Drammen skjer det ting.

I Drammen jobbes det med oppgradering av Drammen Stasjon og i den anledningen må det bygges en ny gangbru over Drammenselva. Den nye bybrua har en byggetid på hele tre år, så for at drammenserne skal få en enkel forbindelse mellom Bragernes-Strømsø, ble det besluttet at det skulle monteres en midlertidig gangbru. Nordic Crane var sentrale når den midlertidige brua ble montert.

I løpet av vinteren har det blitt gjort en rekke grunnarbeider og tidligere i vår var det endelig klart for montering av selve gang- og sykkelbanen.

Kran på lekter

For Nordic Crane var utfordringen at selve monteringen foregikk på vannet. Vi brukte to lektere til jobben, én til mobilkran og én til bruelementer. Lekterne ble plassert på hver sin side av broen. Selve bruelementene ble løftet ombord på lekteren ved hjelp av en havnekran. Det måtte beregnes maks løfteradie for lossing av broelementer på ca. 35t og samtidig påse at maks krenking på kran på lekter ikke kom over grensen ved løft.

Nå gjenstår bare småarbeider på gangbrua og den skal være klar til bruk i løpet av midten av mai.

Lekter med bruelementer
Lekterne plasseres på hver side av brua
Elementene løftes på plass