GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Litt mer – for hverandre

I Kynningsrud stiller vi opp for hverandre, er ærlige og behandler hverandre med respekt. Utgangspunktet er at de fleste av oss, før eller senere i livet, møter utfordringer med psykisk helse og rus – enten i egen person, eller i nære relasjoner. Som medarbeider i Kynningsrudgruppen skal du kjenne at du tilhører en omsorgsfull bedrift, og at du har gode kollegaer og ledere som vil være viktige støttespillere i vanskelige livsfaser. Dette er viktige elementer når vi bygger kultur i Kynningsrud.

Må jobbe forebyggende

Psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Anders Rydell, var dagens hovedforedragsholder. På en pedagogisk og god måte gav Rydell oss innsikt i hva som er viktig for å ha det bra, og hvilke nyttige verktøy som vi kan benytte for å ta vare på vår egen psykiske helse. Han forklarte også hvordan man ved å være bevisst kan oppdage faresignaler hos seg selv eller de man omgås med, på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. En god bedriftskultur må jobbe forebyggende når det gjelder psykisk helse, og alle medarbeiderne må våge å snakke med hverandre om temaet. Alle fikk i oppgave å lage sin personlige «egenomsorgsmodell», som er en nyttig øvelse for god psykisk helse.

Russtrategi

Dagens andre foredragsholder var Trond Henriksen, som jobber som miljøarbeider i Kirkens bymisjon i Halden. Henriksen har levd med kriminalitet og rusmisbruk siden barndommen, men har gjort en imponerende snuoperasjon i livet. Han er nå tungt engasjert i å hjelpe barn og ungdom til å ikke gjøre de feilen han selv har gjort. I 2016 gav han ut boken «Ingen murer er for høye», og budskapet til bymisjonen om at «ingen er bare det du ser» er et viktig fundament i det å gi mennesker (nye) muligheter, og støtte hverandre i vanskelige tider. Deltakerne fikk ta del i en sterk historie, og fikk et eksemplar av boka i gave. I paneldebatten med noen av Kynningsruds daglige ledere utfordret han Kynningsrud til å utarbeide en enda tydeligere russtrategi enn den eksisterende.

Sikkerhetssamtalen

Dagens tredje tema var sikkerhetssamtalen. Denne samtalen er et prioritert verktøy for å forebygge skader i Kynningsrud, og er samtidig et godt verktøy for å gjøre litt mer for hverandre. Deltakerne øvde på hvordan vi kan jobbe med en-til-en-samtaler for å øke hverandres sikkerhet i daglige arbeidsoperasjoner i Kynningsrudselskapene.