GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsruds håndtering av korona-pandemien

Kynningsruds fem Forretningsområder

Dessverre gir dette store utfordringer for driften av våre selskap. For å redusere denne risikoen er vi tvunget til å ta tøffe grep som påvirker den enkelte medarbeiders hverdag.

Vi har to viktige prioriteringer i Kynningsrud:

1. Liv og helse

Vi gjør alt vi kan for å begrense spredningen av korona-viruset og har satt i verk anbefalte tiltak for å redusere risiko for medarbeidere, kunder og leverandører. Vi følger utviklingen tett og tilpasser oss den daglige situasjonen.

2. Sikrer arbeidsplasser og holder aktiviteten oppe

Gjennom nødvendige virkemidler jobbes det intenst med opprettholdelsen av produksjon og drift i alle våre virksomheter. Vi vet at vi og alle andre bedrifter er avhengige av å holde hjulene i gang, for å holde samfunnet i gang.

Ledelsen i våre selskaper jobber hele tiden for å finne gode løsninger for våre medarbeidere og fortsatt drift. Vi merker likevel en nedgang i oppdrags-mengden, noe som har ført til at vi i Kynningsrud har vært nødt til å sette i gang noen preventive tiltak den senere tid. Slik kan vi begrense de langsiktige skadevirkningene. Vi har forståelse for at dette er uheldig og vanskelig for våre medarbeidere, men vi gjør dette for at alle skal ha en trygg og godt rustet arbeidsplass når samfunnet normaliserer seg.

Jeg er takknemlig for at våre dyktige medarbeidere gjør en flott innsats og holder motet oppe i disse dager hvor verden opplever krise. Alle er med på dugnaden, og vi står sammen for å løse den enorme utfordringen som pandemien gir. Takk for at alle følger reglene for smittevern til enhver tid.

Pål Kynningsrud, konsernsjef