GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Produktionssystem: Tydligt och enkelt!

VMS (Visual Management System) är ett verktyg för att tydligt visa och sprida information på avdelningarna, som utförs med hjälp av Whiteboard-tavlor. Likt 5S-arbetet (Storera, Städa, Systematisera, Standardisera och Sköta om), som skall skapa en säker och städad arbetsmiljö i produktionshallarna, har tavlorna tagits fram i en projektgrupp med personal från varje avdelning i fabriken. Syftet med tavlorna är att visa vilka mål varje avdelning har gällande kvalité, produktion, personal och förbättringsarbete.

Pulsmöten ger förbättringsmöjligheter

Det genomförs korta pulsmöten varje dag på samtliga avdelningar där grupperna får chansen att påverka sin arbetsplats till det bättre genom fokus på tavlornas innehåll. Både mål och rubriker varierar från avdelning till avdelning, men tavlorna har samma grundstruktur. Detta skapar en enhetlighet och tydlig riktlinje för samtliga avdelningar. På bilden visas den tavla som nu monterats upp hos pilotavdelningen Håldäck.

Här kan du hitta mer information om vad VMS är.

Här kan du hitta mer information om vad metoden 5S betyder.