GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Prefab er ISO-sertifisert

– Med en slik sertifisering rettet mot det ytre miljø demonstrerer Kynningsrud Prefab AS sitt miljøansvar, og skiller seg med dette ut fra konkurrentene, sier Øystein Rustand, som har ledet prosessen mot sertifisering i selskapet.

Miljøgevinster

Miljøarbeidet styrker båndene til eksisterende kunder og samarbeidspartnere, og bidrar til økt attraktivitet hos nye kunder. Vi ønsker å være kundens foretrukne prefableverandør – også ut ifra et miljøhensyn.

– Godkjenningen er et bevis på at vi jobber risikobasert for kontinuerlige miljøforbedringer, det vil si at vi utfører risikovurderinger innenfor selskapets prosesser og før valg av miljøoppgaver. I tillegg til at vi oppnår miljøgevinster, som f.eks. bedret kildesortering, bedre kontroll på innkjøpte varer og energieffektivisering i avdelingene, bidrar styringssystemet til fornøyde kunder og ansatte som opplever forbedringer og økt bevissthet på miljøområdet, forteller Øystein Rustand.

Økonomiske besparelser

– På enkelte områder har vi også registrert lavere kostnader enn tidligere. Innenfor kildesorteringen opplever vi en økning i volumet for de enkelte fraksjonene og en nedgang i mengde restavfall. Dette gir økonomiske besparelser. Vi er også stolte av å ha en egen miljøcontainer på bedriftsområdet for oppbevaring av farlig avfall fra produksjons- og kontorvirksomheten før videre håndtering av renovatøren, avslutter han.

Lykke til med miljøarbeidet i 2018!

ISO-sertifikatet ser du her