GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud og Stangeland deler Nordic Crane Group AS

Nordic Crane Kynningsrud
  • Kynningsrud AS overtar virksomhetene på Østlandet og hele virksomheten i Sverige gjennom morselskapet Nordic Crane Kynningsrud AS.
  • Stangeland Gruppen AS overtar virksomhetene fra Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge gjennom morselskapet Nordic Crane Stangeland AS.

Datterselskapene beholder sine navn som i dag og kundene blir ivaretatt som før. Landsomfattende rammeavtaler blir videreført og gjennomføres som kontrakter og avtaler tilsier. Reforhandling skjer imidlertid i konkurranse selskapene imellom.

I 2008 valgte Kynningsrud og Stangeland å slå sammen kranvirksomhetene sine i det nystartede morselskapet Nordic Crane Group AS. Eierforhold 50/50.

I løpet av åtte år har gruppen nær doblet sin omsetning.

Kynningsrud og Stangeland velger nå å gå tilbake til sitt gamle ståsted. Årsomsetningen vil bli ca. 600 mill. kroner i hver av de nye virksomhetene og antall ansatte vil bli ca. 300 i hver gruppe. Det vil si tilnærmet like store selskaper.

Eierne uttaler i en felles pressemelding:

– Til tross for sterk vekst ble synergiene ikke slik vi ønsket oss. Geografiske avstander medvirket til at Nordic Crane Group ikke fikk utnyttet ressursene godt nok. Vi tror at deling er den beste løsningen, og har derfor valgt å drive selskapene hver for oss i fremtiden.

Pressemelding

For nærmere opplysninger, kontakt:

Pål Kynningsrud   Adm. Dir. Kynningsrud AS                      telefon +47 908 71 965
Olav Stangeland   Adm. Dir. Stangeland gruppen AS        telefon +47 951 96 000