GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud och Stangeland delar Nordic Crane Group AS

Nordic Crane Kynningsrud
  • Kynningsrud AS övertar verksamheterna i öst i Norge och hela verksamheten i Sverige genom moderbolaget Nordic Crane Kynningsrud AS.
  • Stangeland Gruppen AS övertar verksamheterna i syd, väst och i mellersta Norge och nord i Norge genom moderbolaget Nordic Crane Stangeland AS.

Dotterbolagen kommer att ha kvar sina namn som i dag och kunderna behålls inom bolagen. Rikstäckande ramavtal kommer att löpa på och genomföras enligt befintliga kontrakt och avtal. Omförhandling sker dock i konkurrens mellan bolagen.

Under 2008 slog Kynningsrud och Stangeland ihop sina kranverksamheter i det nystartade moderbolaget Nordic Crane Group AS. Ägareförhållande 50/50.

Under åtta år har gruppen nästan dubblat sin omsättning.

Kynningsrud och Stangeland väljer nu att återvända till sin gamla ståndpunkt. Årsomsättningen förväntas att bli ca 600 miljoner kronor i var och en av de nya verksamheterna och antal anställda kommer att bli ungefär 300 st i varje grupp, det vill säga ungefär lika stora företag.

Ägarna sade i ett gemensamt pressmeddelande:

Trots stark tillväxt blev synergierna inte som vi önskade oss. Geografiska avstånd bidrog till att Nordic Crane Group inte fick utnyttjat resurserna tillräckligt väl. Vi tror att en delning är den bästa lösningen och har därför valt att driva bolagen var för sig i framtiden.

Pressmeddelande

Närmare upplysningar:

Pål Kynningsrud   Adm. Dir. Kynningsrud AS                      telefon +47 908 71 965
Olav Stangeland   Adm. Dir. Stangeland gruppen AS        telefon +47 951 96 000