GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud Eiendom satser i Fredrikstad

Nygaardskvartalet - Samfunnshus illustrasjon

Kynningsrud Eiendom er med på spennende byutvikling i Fredrikstad, etter å ha investert i eiendom midt i hjertet av byen. Nå er eierne av bygget blant annet i dialog med kommunen om bygging av et nytt samfunnshus på deler av tomten.

Nygaardsgata 47, 49 og 51 utgjør dette store forretningsbygget på 6500 kvadratmeter over fire etasjer. Det jobbes både med å fylle opp de ledige av eksisterende lokaler i forretningsbygget med drivende gode bedrifter i et levende sentrum, og det jobbes med nyutvikling til byens beste.

Viderefører god byutvikling

Kynningsrud Eiendom synes det er inspirerende å være med på å utvikle nabobyen.
– Da vi kjøpte eiendommen i høst, var det først og fremst fordi vi mener den har en så sentral beliggenhet og stort potensial, sa Hilde Kynningsrud, daglig leder i Kynningsrud Eiendom, til Fredriksstad Blad i begynnelsen av februar.

Vil styrke sentrum for alle innbyggerne

Eiendommen har et ledig tomteareal med flere muligheter. Her ser eierne for seg å oppføre et nybygg, kanskje et nytt samfunnshus for byens befolkning, som kan gi mulighet for samlokalisering av flere av kommunens funksjoner og tjenester ut mot både barn, unge og voksne.

Hilde Kynningsrud– Da vi begynte å analysere bystrukturen i Fredrikstad etter overtakelsen av tomten, så vi at det kan være en god idé med en ikke-kommersiell møteplass som inkluderer alle innbyggere i alle aldre, og som samtidig kan styrke sentrum. Vi mener at et samfunnshus, kanskje med en biblioteksfilial i tillegg til andre tilbud, vil kunne binde Nygaardsplassen bedre sammen med Stortorvet og Hans Nielsen Hauges plass og gi veldig positiv utvikling for Fredrikstad og byens innbyggere, sier Hilde Kynningsrud entusiastisk.

Parallellt med disse planene jobbes det som nevnt også med å fylle opp ledige lokaler i eksisterende bygg. Totalt er ca. 3000 kvadratmeter lokaler med særdeles attraktiv beliggenhet tilgjengelige for forskjellige typer bedrifter.
Vi ser fram til å få inn flere aktører som kan berike Fredrikstad sentrum, avslutter Hilde Kynningsrud.

Du kan lese mer om prosjektet i KynningsrudNytt på side 19.