GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kynningsrud blir fadderföretag

Detta samarbete kommer att pågå under två år och tanken är att eleverna skall använda Kynningsrud i sin läroplan och på så vi skapa en lokal verklighetsförankring i sitt skolarbete.

Besökte fadderföretaget

Det var ett helt busslast med totalt 41 st elever och tre lärare som besökte företaget i detta inledande möte, där man både fick en presentation om företaget och en titt ut i fabriken.
Eleverna var oerhört aktiva och ställde kluriga frågor som VD Joachim Lindroth, konstruktör Per-Arne Andersson och driftchef Magnus Ferm på bästa sätt försökte ge svar på.
Frågor som «hur länge har företaget funnits», «har ni byggt något slott» och «tjänar man bra på Kynningsrud» var exempel på 10-åringarnas kreativitet.

– Det skall bli spännande att följa dessa unga människor under två år, säger personalchef Patrick Sundström, som är initiativtagaren till denna trevliga samverkan.

– Planen är att jag skall hälsa på klasserna i skolan inom kort och fånga upp de frågor som inte hann besvaras. Jag skall även tillsammans med lärarna hitta saker som vi konkret kan jobba med under den period samarbetet pågår, avslutar han.