GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

«Jobb-bank» skal minske sykefraværet

Listen over alternativer er laget på tvers av selskapene i Kynningsrudgruppen og skal gjennomgås i fellesskap med arbeidstakeren som enten er sykmeldt, eller som står i fare for å kunne bli sykmeldt.

Mulighet for kompetanseheving
Formålet med «banken» er å øke jobbnærværet gjennom tilrettelegging, i tillegg til at man ønsker å gi den enkelte ny kompetanse og økt innsikt i våre virksomhetsområder. Det er viktig å huske at en sykmelding gjelder «det arbeidet man normalt utfører», og at det ikke er automatikk i at man skal unnlate å møte opp på arbeidsplassen.

Lovpålagt oppfølging
For snart ett år siden ble det gjort lovendringer med tanke på «å sikre tidlig og tett oppfølging av sykmeldte». Endringene er gjort med visshet om at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær, og at jobbnærvær er viktig for den berørte. Loven stiller strenge krav til at både arbeidstaker og -giver skal strekke seg langt etter å finne alternative oppgaver. På bildet ser vi Prefabs Thor-Øyvind Holberg, som lærte seg å bruke enkle funksjoner i 3D-modelleringsprogrammet Tekla i forbindelse med en bruddskade.