GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

HMS-uke: Sikkerheten først!

En slik samordning mellom søsterselskapene gir gevinster i sikkerhetsarbeidet.
Målsettingen med HMS-uka er å heve sikkerhetsnivået ved at våre medarbeidere får en helhetlig forståelse for hverandres arbeidsbetingelser, og at vi samarbeider om å finne de beste løsningene. Sikkerhet er noe man skaper i fellesskap, og det er viktig med vurderinger og refleksjoner på tvers av fagområdene.

Sikkerhetssamtalen

I forkant av HMS-uka har Kynningsrud hatt opplæring i å gjennomføre individuelle sikkerhetssamtaler. I korthet dreier dette seg om at to personer diskuterer risikomomentene i en konkret, forestående arbeidsoppgave. Gjennom HMS-uka skal organisasjonen trene på å avdekke risikomomenter gjennom slike samtaler. Det skal føles naturlig at en medarbeider «blander seg inn» i utførelsen av det man holder på med. Utførte sikkerhetssamtaler registreres enkelt i en nyutviklet App.

«Tollgates» – tverrfaglig risikovurdering

Det er ingen ny, men det er likevel en viktig erkjennelse at de viktigste premissene for sikker utførelse av arbeidsoppgaver i produksjon og montasje, legges på konstruksjons- og planleggingsstadiet. Kynningsrud gjennomfører derfor såkalte «tollgates». I prosjektets tidlige faser kalles det inn til tverrfaglige risikovurderinger, hvor de ulike fagene er med på å ta de riktige valgene – på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. Mange «tollgates» gjennomføres i HMS-uka, og her vil det være økt deltakelse fra egen organisasjon for å heve kvaliteten på vurderingene. Kundene våre er velkomne til å delta.

Sikkerheten først!

Gjennom HMS-uka vil Kynningsruds medarbeidere være godt synlige på byggeplassene, ikledd synlighetstøy med «Sikkerheten først» på ryggen, som er Kynningsruds mantra. Det vil gås utvidede vernerunder, gjennomføres kurs og opplæringsaktiviteter. «Redning etter fall i sele» er et fast og viktig innslag. Sikkerheten først gjelder også i en situasjon der noe ikke har gått som planlagt – og da er det viktig å ha øvd på å takle situasjonen best mulig på forhånd.

Torkil Kynningsrud er sikkerhetssjef i Kynningsrudkonsernet:
– Jeg og er opptatt av at sikkerheten skal være i høysetet 365 dager i året, men vurderer at det er viktig å sette ekstra fokus på viktige tema i HMS-ukene for at våre medarbeidere skal komme hele hjem hele livet.