GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

HMS er førsteprioritet hele året

I Nordic Crane er HMS førsteprioritet hele året, men HMS-uka gir oss mulighet til å sette søkelys på de sakene vi mener er spesielt viktige. I år har fokuset vært på arbeidsplassbesøk, erfaringsoverføring og innblikk i hverandres arbeidshverdag, rapportering av RUH, ergonomi og ikke minst sosialt samvær og kulturbygging.

 Ringvirkningene av HMS-uka er mange. Under samlingene på de forskjellige avdelingene, knytter de ansatte enda tettere bånd, noe som man tar med videre ut på arbeidsplassene. I tillegg til det kameratslige, blir det alltid gode faglige diskusjoner når kollegaer samles på denne måten. Temaer som alenearbeid, utfordringer med lastsikring og anhuking er bare noe av det det ble snakket om rundt bordene på diverse kontorer i løpet av uka.

-HMS-uka har en viktig funksjon nettopp fordi vi løfter ulike temaer og setter av ekstra tid til å være sammen. Vi får innblikk i hverandres arbeidshverdag og en bedre helhetsforståelse av de utfordringer vi opplever, forteller sikkerhetssjef i Nordic Crane AS Heine Lien.

 Det er også tydelig at medarbeiderne ute setter pris på å få arbeidsplassbesøk av ledere og funksjonærer.

 -Vi som jobber mest inne, får i større grad innblikk i den praktiske arbeidshverdagen til maskinførerne. Det gir oss som jobber med HMS verdifull input, som vi kan ta med oss i vårt videre arbeide. Vi får også muligheten til å drive noe opplæring i våre HMS- systemer, blant annet vårt rapporteringssystem for uønskede hendelser og forbedringsforslag, forklarer Jan Vegard Heierdal, sikkerhetssjef i Kynningsrud.

 Sikkerheten først!