GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Prefabs nya ISO-godkända svetsinspektörer

Som komplett stomentreprenör stärker det ytterligare vår position på marknaden både i Norge och Sverige när vi har denna svetskompetens enligt EN-ISO 9712 och behörighet i eget hus. Svetsinspektörerna kan utföra visuell provning av svetsen före, under och efter svetsning.

Tidigare hyrde vi dessa tjänster externt som utgör en viktigt kontrollfunktion ute i våra montagelag där vi har stomresning av stål, eller övrig svetsning som utförs på arbetsplatsen. Inom 1½ år har vi även behörighet att utföra svetssamordning (WPQ, WPS, Svetsplan etc) enligt standard EN ISO 14731, då ytterligare en medarbetare tar examen inom detta.

Grattis Ronnie och Petter – godkända som svetsinspektör!