GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamenterer stort P-anlegg

I samarbeid med Veidekke Agder skal Kynningsrud Fundamentering sørge for nye parkeringsplasser i Kristiansand sentrum – i et to etasjes P-anlegg under bakken på torvet!

Det to etasjers parkeringsanlegget under Øvre og Nedre Torv skal bli mer innbydende enn bilister i Kristiansand har sett maken til, og det skal romme hele 400-450 biler.

Kynningsrud Fundamenterings andel av anleggarbeidene utgjør spunting av rundt 7 000 kvadrameter spunt og boring av peler.

P-anlegget skal være klare til bruk innen julehandelen neste år, og da skal torvet se nøyaktig likt ut som før arbeidene startet. Øvre Torv gjenåpnes for ferdsel før jul i år, og Nedre Torv innen 17. mai neste år.