GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Fundamenterer stor jobb i Mosjøen

Vårt oppdrag omfatter leveranse av ca. 16 200 kvm spunt, fordelt på 6 900 kvm AZ46-700 og 9 300 kvm flatspunt type AS 500-12,5mm. Det mye som skal gjøres for å rehabilitere kaianlegget når Kynningsrud i februar er i gang og fundamenterer.

Fundamenterer for Alcoa

AZ-spunten skal rammes i front av eksisterende hovedkai, ca. 255 lm vegg. I enden av hovedkaia skal det etableres seks stk. cellespunt med doble mellombuer, og mellom hovedkai og cellespunt skal det rammes spiralsveisede stålrør.  Hovedkaia skal i forankres i bakkant.

Våre arbeider vil pågå fram til ca. 1. oktober, så har vi et opphold før siste del med rørramming utføres i mars 2017.