GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Demo av ny spuntløsning

Omtrent 35 bransjefolk dukket opp på fylkesvei 35 torsdag for å se Kynningsrud avstive en tre meter bred spuntgrøft ved hjelp av nytt materiell fra britiske Groundforce Shorco.

Raskere og renere

Første møte med de britiske spuntløsningene var i 2009 da Kynningsrud stod for fundamenteringen på Møllenbergtunnelen, en krevende oppgave i Trondheims-leire. Groundforce-løsningene fikk også testet seg da Kynningsrud sto for spunt på Barcode B13, de to siste byggene i Operakvarteret mot Nordenga bru.

– Vi fikk kjempegode relasjoner på de to første jobbene, og vi så raskt fordelene, sier prosjektleder Vidar Flatekval til Byggeindustrien.

Flatekval trekker frem det faktum at de britiske spuntløsningene er sveisefrie som den virkelige styrken ved systemet.

– Vi ser at regimet rundt kontroll og dokumentasjon blir stadig mer omfattende, og det stilles strenge miljøkrav. Det at løsningen kan utføres totalt uten sveiseforbindelser, betyr både at vi kan jobbe raskere og at vi kan jobbe mer miljøvennlig, sier han.

Les mer på bygg.no