GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bygger för LIDL i Sollefteå

Bygger för LIDL i Sollefteå

Vi på Kynningsrud Bygg har återigen fått förtroendet att projektera och bygga en butik för LIDL. Denna gång i Sollefteå, och det blir vår andra butik för LIDL på kort tid.

Butiken är om totalt 2.500 kvadratmeter och uppförs som en nybyggnad.

Utmanande markarbeten

En av utmaningarna i projektet är markarbetena som ingår i åtagandet. Innan arbeten med överbyggnaden kan ske så skall marken fyllas upp med omfattande mänger fyllnadsmassor. Markarbeten startar i november i år för att hinna att utföra uppfyllnaden innan den kallaste tiden av året. Därefter sker ett uppehåll i arbetena med start åter kring 1 maj 2022 för att uppföra byggnaden.

Totalentreprenad

Projektet är en totalentreprenad i nära samarbete med beställaren lika det upplägg vi har vid LIDL-butiken i Sundsvall som just pågår. Färdigställande är februari 2023.

Vi tackar kunden LIDL för förtroendet och ser fram emot att bygga deras nya och mer hållbara butik i Sollefteå.