GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Bra miljöval till förnyelsen av Opaltorget

Bra miljöval till förnyelsen av Opaltorget - betongstomme från Prefab

Centrumkvarteret blir en av de viktiga pusselbitarna i den efterlängtade förnyelsen av Opaltorget i Tynnered. Ombyggnaden av torget tog fart under förra året och 2021 ska den vara helt genomförd.

– Som en del av byggnadens bärande delar så ingår även tillverkning av de teglade fasaderna i vårt åtagande. Det är ganska vanligt att våra kunder väljer just prefabricerade tegelfasader då det ur ett tids- och kostnadsperspektiv är det mest fördelaktiga, säger Carl-Johan Appelberg.

– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att delta i ett projekt som är stort och angeläget för Tynneredsborna och Göteborgs stad, säger han.

Geografisk närhet ger miljövinster

Ordersumman för stommarna ligger på drygt 45 miljoner kronor. Alla prefabricerade stommar kommer att tillverkas på Kynningsruds anläggning i Uddevalla.

– Ur miljösynpunkt är geografisk närhet en stor fördel. Vi slipper transportera tunga byggelement över stora avstånd, förklarar han.
Andra miljöfördelar är att Kynningsrud sedan mer än tio år använder enbart helkrossat berg i sin betong. Den enkla vägen att välja naturgrus avstår man från av miljöskäl. Naturgrus har nämligen stor betydelse för ekosystemets rening av vatten.

Fokuserar på miljön i tillverkningen

Andra miljöfördelar kommer av att slamvattnet från tillverkningsprocessen återvinns samt att spillbetong separeras och återförs in i tillverkningsprocessen igen.
Även ur energisynpunkt är betong ett bra val eftersom det lagrar värme. Den förmågan bidrar i hög grad till att kapa de mycket dyra topparna i energiförbrukningen under kalla vinterdagar.

Du kan läsa mer om plan- och byggprojektet Opaltorget här.