GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Betongpris-nominerade: Hanna och Jimmy

Betong.se’s betongpris delas ut varje år på Betonggalan i Stockholm.

Central roll i konstruktionsavdelningen

Hanna har arbetat som konstruktör hos Kynningsrud under fem år. Hanna utmärker sig
för sin noggrannhet och precision i sitt arbete och med en bibehållen vilja att lyssna in synpunkter från både tillverkning och montage.

Med denna trygghet i sin personlighet utgör hon idag en central roll inom konstruktionsavdelningen. Hanna jobbar i dagsläget som ansvarig konstruktör för ett projekt i 130 miljonersklassen – Linnéuniversitetet 03 samt 04.

Årets montageledare?

Jimmy Bergström, Kynningsrud Prefab, är en av tre nominerade till Betonggalans pris Årets Montageledare. Motiveringen lyder:
”Jimmy har varit ansvarig montageledare för många av de större prefab-projekten i Göteborgsregionen. Under sin tid hos Kynningsrud så har Jimmy med sitt kunnande och sin erfarenhet etablerat sig som ett tungt namn. Med sitt fina ledarskap entusiasmerar och inspirerar han sina medarbetare till att alltid sträva efter förbättringar och ständigt knappa in ovärderlig tid under montaget samtidigt som han håller en mycket
hög nivå på säkerheten. Jimmy är för många en stor förebild inom sitt område.”

Betongpris på Betonggalan 2016

Den 10 november 2016 äger nästa Betonggala rum. Även denna gång är galan i Berns i Stockholm. Priserna som delas ut är Årets Betongarkitekt, Årets Betongentreprenör, Årets Betongforskare, Årets Betongdesigner, Årets Montageledare, Årets Miljöpris, Årets Betongkonstruktör och Ung&Tung.

Se betong.se – fler nominerade