GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Kåret til Årets Montasjeentreprenør 2014!

Prisen «Årets Montasjeentreprenør» ble etablert i 2014, og ble dermed delt ut første gang på Betongelementforeningens medlemsmøte torsdag.

I sin utvelgelse har juryen lagt vekt på følgende kriterier:
– Helse, miljø og sikkerhetsarbeid
– Innovasjon og kunnskapsvekst
– Motiverer og rekrutterer til bransjen
– Ambassadør for bransjen og industriell bygging
– Samfunnsansvar

Begrunnelse: «Årets montasjeentreprenør»

I konkurransen blant mange sterke kandidater, la juryen spesielt vekt på dette hos Kynningsrud Prefab:

* All montasje i Kynningsrud Prefab foregår med egne montører

* Alle har obligatorisk 40-timers HMS-kurs

* Montasjeavdelingen involveres rutinemessig på et tidlig tidspunkt i prosjekteringsfasen

* Bedriften er en godkjent lærebedrift, og bruker store ressurser på å motivere de unge til å satse på en fremtid i vår del av byggenæringen.

 

– Dette er en pris vi er veldig stolte av, sier Pål Sanne, daglig leder i Kynningsrud Prefab.

Les mer på bygg.no