GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Vellykket HMS-uke i hele Prefab

Basert på gode erfaringer fra fjorårets HMS-uke, ble det laget et tilpasset vernerundeskjema. Kontrollpunktene på skjemaet ble valgt med grunnlag i årets handlingsplaner.

Livsviktig øving

I HMS-uka trente medarbeiderne på håndtering av en fallsituasjon der en medarbeider har falt utenfor en dekkekant og henger i fallsikringsselen. Jevnlige øvelser gjør det lettere å holde hodet kaldt i en stresset situasjon. Tid er nemlig en kritisk faktor for å unngå hengetraume, som i verste fall kan være livstruende.

Nabeel Barkho (t.v.) og Jostein Jansen i ferd med å redde øvingsdukken på prosjekt Mölndals Galleria.
Nabeel Barkho og Jostein Jansen i ferd med å redde øvingsdukken på prosjekt Mölndals Galleria.

Registrering av grønnlapper med mobilen

Registrering av «grønnlapper» (RUH) er et viktig element i bedriftens systematiske organisasjonslæring. I HMS-uka fikk mange installert SimpliApp, og ved å kunne bruke telefonen til rapportering av uønskede hendelser har vi tro på at organisasjonslæringen vil øke.

Vi har alltid et godt HMS-fokus i Kynningsrud, og i de årlige HMS-ukene får vi mulighet til å sette litt ekstra trykk på utvalgte temaer.