GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Vellykket HMS-uke for Fundamentering

​For tredje året på rad gjennomførte Fundamentering en vellykket HMS-uke. Risikovurdering/SJA, ryddighet og personlig verneutstyr er viktig for en sikker jobbhverdag.

Viktig endring i bruk av verneutstyr

Under HMS-uka ble en viktig endring i bruk av verneutstyr innført. Alle skal bruke vernebriller og hansker på alle prosjekter i Fundamentering og Veidekke. Dette innføres fordi skadestatistikken viser at øye- og håndskader forekommer relativt hyppig.

Prosjektbesøk og vernerunder

Mandag og tirsdag var alle ansatte med på Kvartalsmøter, og ledelsen var ute på prosjektbesøk og gjennomførte forenklede vernerunder med vekt på fokusområdene.

HMS-uken 2013 var veldig vellykket.