GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Vellykket familiedag/åpen dag

Det var mange aktiviteter og bevertning for store og små, og nærmere 300 personer dukket opp.

Spesielt var det populært med krankjøring for de små og presisjonskjøring for de store i tillegg til hoppeborg, skyting og strikkhopp.