GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Västfastigheter följer upp beställning av slipade fasader

Västfastigheter äger och förvaltar i huvudsak sjukhus och vårdlokaler. De är aktuella som är beställare/byggherre åt Angereds närsjukhus, där Kynningsrud Prefab är stomentreprenör och bland annat tillverkar en stor mängd slipade fasader, så kallade terrazzofasader.

Syftet med studiebesöket var givetvis att få en inblick i företaget och att på nära hålla få se produktionsprocesserna och kanske främst hur slip-processen gick till.

Besöket inleddes av VD Joachim Lindroth, som berättade om företagets historia och dess utveckling, och avslutades med en guidad rundvandring i fabriken där givetvis slipmaskinen var en av huvudattraktionerna.