GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Utvikler ny eiendom i Lillehammer

Kynningsrud Eiendom utvikler tomt på Lillehammer

Tomta er på ca. 5 mål, og vil opparbeides for kranoppstilling og andre maskiner.

Grunnarbeidene, fundamentet og ringmuren er fullførte arbeider, og i sommer er de i gang med stålkonstruksjonen.

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Lillehammer rett ved E6. Et spennende område hvor flere andre virksomheter har etablert seg og vil etablere seg i tiden fremover.

Veidekke er totalentreprenører for prosjektet.