GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Utvecklar nytt bostadsområde i Floda

Växthustomten i Floda

Kynningsrud och AF har förvärvat mark i attraktiva Floda för att tillsammans utveckla 200 till 300 nya bostäder på bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg. Kommunen har lämnat positivt planbesked och arbetet med detaljplan för projektet kan starta.

 

– Vi ser redan ett stort intresse från boende i Floda och ett ökande intresse från unga familjer i Göteborgsområdet att flytta till Floda, där de kan hitta en bostad till rimligt pris och fortfarande ha nära till jobbet i Göteborg, säger Hans Östling, regionchef i AF Projektutveckling.

De nya bostäderna byggs på den s k Växthustomten strax söder om Floda centrum, nära service, kommunikationer och vacker natur.

– Bostadsområdet får bekvämt gångavstånd till Floda centrum med sitt serviceutbud och sin pendeltågstation. Det ligger också i direkt anslutning till vacker natur med fina strövområden utmed Sävelången och bort mot Nääs slott. Här kommer man bo bra och bekvämt, säger Olof Olausson, vd för Kynningsrud Bostäder.

Det 27 000 kvm stora området, där man tidigare bedrivit blomsterodling i växthus, har förvärvats av AF Projektutveckling och Kynningsrud Bostäder, som ska utveckla och bebygga området. Nu påbörjas planeringen av de nya bostäderna tillsammans med Lerums kommun och övriga intressenter.

– Det är ett mycket intressant område som ligger strategiskt bra till i Floda. Kommunen har lämnat ett positivt planbesked och ser stora möjligheter för bostadsutveckling. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet och önskar Kynningsrud Bostäder och AF Projektutveckling välkomna till Lerums kommun, säger Eva Andersson (C), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

VD Kynningsrud Bostäder Olof Olausson
Olof Olausson, 0790-65 35 01 | olof.olausson@kynningsrud.se