GLEDEN ER Å VÆRE TIL NYTTE!

Uddevallas nya landmärke

Kynningsrud Prefab AB säkrar nu upp sin lagerverksamhet och rustar för fortsatt bistra vintrar med att sätta tak över sin lagergård utanför fabriksbyggnaden.
Kynningsruds grön färga har länge varit ett tydligt kännetecken för alla som kommit i kontakt med exempelvis koncernens mobila kranar. På Prefab i Uddevalla har lagergården utanför fabriken blivit ett iögonfallande landmärke för både lokala invånare och besökare.

Bättre arbetsmiljö och tidsbesparingar
För att klara kommande vintrar utan att få för många störningar i logistiken, som vintertid kan vara väl så ansträngd, har man nu påbörjat arbetet med att sätta tak på hela lagergården. Det innebär att vi förhoppningsvis slipper skotta fram våra betongelement innan vi lastar elementen på bilarna. Ett arbete som både är tidskrävande och otroligt kostsamt.

– Vi får helt enkelt många positiva saker ut ur denna investering, säger Peter Andersson, fabrikschef på Kynningsrud Prefab AB.
Med ett rejält tak och även en väggplåt som skall gå en bit ner mot marken blir det även en avsevärd förbättring av arbetsmiljön för personalen på utlastningsavdelningen. Första takstolen monteras V38 och hela projektet väntas vara klart innan den första snön kommer!